A- A A+
     
 
 


Waktu Urusan Kaunter

Ahad   -   Rabu

8.00 pagi - 1.00 tgh

2.00 petang - 3.30 petang

 

Khamis

8.00 pagi - 2.00 petang
Hari Bersama Pelanggan Pejabat Tanah

 
  web designing hyderabad Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  HUBUNGI
  web development hyderabad
  Orang Ramai
  web development hyderabad
  web development hyderabad
  web development hyderabad
  web development hyderabad
  web development hyderabad
  Perniagaan
  web development hyderabad
  web development hyderabad
  web development hyderabad
  Penjawat Awam
  web development hyderabad
  web development hyderabad
  web development hyderabad
  web development hyderabad
 
  Pautan
Portal KedahPortal MyGovernment
http://www.halal.gov.my http://www.epbt.gov.my 
rss
 
 
  Bantuan
 
  Undian
Portal ini memberikan maklumat yang anda cari?  Keputusan
 
 
Home  Khidmat Pengurusan  
 • Unit A   -   Ubah Jenis Kegunaan Tanah ( Ubah Syarat )                                           Menerima dan memproses permohonan memecah bahagian tanah, sempadan, ubah syarat tanah, cantuman dan serah balik tanah mengikut seksyen 124, 124A, 137, 142, 148, 197, 200 dan 204D Kanun Tanah Negara ( KTN ).
 • Unit B   -   Pendaftaraan Surat Hakmilik ( Geran )                                                    Mengendalikan pendaftaran hakmilik secara berkomputer. Memberikan perkhidmatan kepada orang ramai yang berurusan mendaftar dan memproses pertukaran surat-surat hakmilik lama yang rosak, sambungan dan kehilangan kepada surat-surat hakmilik yang baru. menjalankan urusan pertukaran surat-surat hakmilik yang manual kepada surat hakmilik berkomputer (SPTB).
 • Unit C   -   Urusniaga ( Pendaftaran SPTB )                                                          Mengendali urusan pendaftaran berkaitan dengan pindahmilik, Gadaian, Melepas Gadaian, Pajakan, pemasuk Kaveat dan lain-lain di bawah Kanun Tanah Negara secara berkomputer. Urusan pindahmilik yang tiada bermasalah akan diproses secepat mungkin yang dikenali sebagai Perkhidmatan Kaunter Ekspres.
 • Unit E   -   Kutipan Hasil                                                                                        Bertanggungjawab mengutip bayaran hasil tanah dan bayaran-bayaran ke atas semua jenis urusniaga yang berkaitan dengan Pejabat Tanah. Mewujudkan satu sistem perakaunan dan rekod hasil tanah yang kemas dan sistematik serta menyemak kadar cukai tanah dari masa ke semasa dan bertindak mengeluarkan notis 6A jika perlu. Unit Hasil juga bertanggungjawab didalam mengemaskini rekod dari Unit Pendaftaran SPTB dengan rekod Hasil ( SUKHAT ).             
 • Unit F   -   Kewangan                                                                                        Menyelenggara urusan kewangan dan perbelanjaan mengurus dilaksanakan dengan sempurna dan sistematik selaras dengan dasar-dasar kerajaan. Menyediakan penyata gaji kakitangan tetap dan sementara, baucer-baucer bayaran untuk semua jenis tuntutan, menyediakan anggaran belanjawan tahunan, pengurusan Inventori/Aset dan Bekalan Pejabat. Sistem yang digunapakai kini melalui Sistem Perakaunan Standard Kerajaan Negeri Kedah ( SPEKS ).
 • Unit J   -   Pentadbiran Am dan Perkhidmatan                                                            Memastikan perjalanan pentadbiran jabatan berjalan dengan sempurna dan lancar bagi menjamin suasana kerja yang harmoni, teratur serta efisyen selaras dengan dasar-dasar kerajaan. Mengenalpasti pembangunan dan penggunaan sumber tenaga manusia serta merancang strategi bagi meningkatkan produktiviti.
 • Unit K   -   Pelupusan Tanah ( Tanah Kerajaan )                                    Memproses permohonan tanah kerajaan mengikut seksyen 43 kanun Tanah Negara ( KTN ) bagi mendapatkan Lesen Menduduki Sementara ( LMS ) dan Geran. Penyediaan hakmilik tetap dan sementara, memperbaharui pajakan tanah yang luput tempoh serta memperbaharui surat sewa tanah raja ( SSTR ).
 • Unit L   -   Pengambilan ( Projek Kerajaan )                                                        Menerima dan memproses permohonan daripada Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun. Terima borang C, D, E, I, K dan L daripada Pengarah Tanah dan Galian ( PTG ) untuk diwasilkan dalam geran asal. Menyerah cek-cek bayaran pampasan tanah kepada pemilik-pemilik tanah yang terkena dengan projek-projek pengambilan tanah.
 • Unit P   -   Pesaka Lelong                                                                                        Mengurus urusan yang berkaitan hal ehwal pindah harta-harta pusaka yang ditinggal oleh orang mereka yang telah meninggal dunia kepada waris-waris yang berhak mengikut syarat-syarat dan terma-terma seperti yang terkandung dalam seksyen 348 KTN, Akta Pusaka kecil ( Pembahagian ) 1955, Akta ( 98 ).
 • Unit Q   -   Perintah Jualan ( Lelong )                                                                    Menerima dan memproses permohonan daripada pemegang gadaian untuk mendapatkan perintah jualan dan menjalankan lelongan awam.
 • Unit Pelan                                                                                                              Menerima dan memproses permintaan ukur, mendaftar penyelesaian peta, membuat catatan dalam index Mukim dan Pelan HS(M), Hakmilik Sambungan, surihan Carta, menjawab masalah dari Jabatan Ukur dan lain-lain yang dikehendaki oleh Jabatan.
 • Unit Teknikal                                                                                                           Menyediakan laporan tanah, menjalankan kerja-kerja penempatan, penyimpanan dan mengemaskini rekod-rekod pejabat, membuat penilaian dan tugas-tugas lain yang diarah                                                                                                                   
   
 
  ePerkhidmatan

Perkhidmatan Online
sistem online
sistem online

sistem online
sistem online
sistem online

sistem online
Single Sign-on

 
  Kod QR
  see also Promosi eKerajaan
 
  Carian / Quicklink
 
  Langgan Berita
 
  Info
Kemaskini pada 28-04-2015
Jumlah Hit : 6792   (sejak Januari 2011)
Pejabat Tanah Yan
Pejabat Tanah Yan, 06900 Yan, Kedah.
TEL: 04 - 4655701| FAX: 04 - 4659311| Emel: pty@kedah.gov.my
     rss
Paparan Terbaik dengan Mozilla Firefox 3.6 dan Internet Explorer 8 , Paparan Skrin 1024 x 768
Penafian || Dasar Privasi || Keselamatan || Maklumbalas / Komen
Hakcipta Terpelihara  Pejabat Tanah Yan
WCAG 2.0 (Level AA)